prana
                                                        Тази книга достига до Вас с любезното разрешение на Автора  
към съдържанието                                                                                                                  към сайта


МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ И АРХАТИК ЙОГА
БАН

    Без да се напуска къщата, може да се узнае всичко, което съществува на небето и земята. Без да се погледне от прозореца, може да се видят пътищата на небето. Онези, които излизат навън, научават все по-малко и по-малко, колкото повече пътешестват. Защо мъдрецът знае всичко без да ходи, където и да е, вижда всичко без да гледа, не прави нищо и все пак постига Целта.
Лао Дзъ, Тао Те Чинг

    Медитацията трябва да бъде насочена към постигане на единство с Бога. Цялото Ви внимание трябва да бъде насочено към реализацията на Бог, помнете винаги, че Божието царството е във Вас, не поглеждайте нито насам, нито натам, а във Вас.
Джоел ГолдсмитБАН     Техниката за просветление или Медитацията върху сърцата близнаци има за цел
постигането на космическо съзнание или просветление. Тя също е и начин да се служи на света, тъй като в известна степен светът се хармонизира чрез благославянето на цялата земя с любяща нежност.
    Медитацията върху сърцата близнаци се основава на принципа, че някои от главните чакри са входни точки или входни врати към определени нива на съзнание. За постигане на просветление или космическо съзнание, е необходимо коронната чакра да е достатъчно активирана. Сърцата близнаци съответстват на сърдечната чакра, която е центъра на емоционалното сърце и коронната чакра, която е център на Божественото сърце.
    Когато коронната чакра е достатъчно активирана, нейните 12 вътрешни венчелистчета се отварят и се обръщат нагоре като златна чаша, златна корона, златно цвете или лотос, за да приема духовната енергия, която се разпределя към други части на тялото. Коронната чакра се символизира също от Свещения Граал. Короната, носена от крале и кралици е бледо подобие или символ на неописуемата, блестяща с брилянтна светлина, коронна чакра на духовно развитата личност.
    Златната корона, която се върти много бързо изглежда като блестящ пламък над горната част на главата. При папата, кардиналите и метрополитите, това се символизира от носената от тях митра.
    Когато коронната чакра е силно активирана, около главата се образува ореол. Поради тази причина, светците от различните религии имат ореоли около главите си. Тъй като съществуват различни степени на духовно развитие, размерът и яркостта на ореола също са различни.
    Когато човек практикува Медитацията върху сърцата близнаци, Божествената енергия се спуска към практикуващия изпълвайки го с Божествена светлина, любов и сила.

Спускане на Божествената енергия по време на Медитацията върху сърцата близнаци: В Християнската религия това се нарича спускане на светия дух; В даоистката йога – спускане на Божествена Ки или енергия; В традицията на Кабала – стълб от светлина; В Йога от Индия – духовен мост от светлина или антакарана.

Практикуващият се превръща в проводник за тази Божествена енергия. В даоистката йога, тази Божествена енергия се нарича “небесна ки”. В Кабала - “стълб от светлина”; в съответствие на това, което ясновидците виждат буквално като стълб от светлина. Индийските йоги наричат този стълб от светлина духовен мост от светлина или “антакарана”. Християните го наричат “спускане на Светия Дух”, което се символизира със стълб от светлина и с кацащ гълъб. В християнското изкуство това се изобразява в картини на Христос или на светци, които имат стълб от бяла светлина над главите си и кацащ бял гълъб. Това символизира спускането на Божествената енергия. Духовните ученици, които са практикували тази медитация дълго време, могат да преживеят следното, че са обкръжени от ярка, понякога ослепителна светлина или, че главата им е изпълнена с ярка светлина. Това е обикновено преживяване за напредналите йоги и светци от всички религии. Ако изучите свещените книги на различните религии ще забележите, че преживяванията са подобни.
    Коронната чакра може да бъде достатъчно активна само ако сърдечната чакра е била достатъчно активирана преди това. Сърдечната чакра е точно копие на коронната чакра. Когато погледнете сърдечната чакра тя изглежда като вътрешната чакра на коронната чакра, която има 12 златни венчелистчета.
    Сърдечната чакра е по-ниско разположеното съответствие на коронната чакра. Коронната чакра е център на просветлението и Божествена любов или единството с всичко. Сърдечната чакра е център на по-висшите чувства. Тя е център на състраданието, радостта, привързаността, загрижеността, милосърдието и други чисти чувства. Само чрез развиване на по-висши пречистени чувствата, човек може да почувства Божествената любов. Да се обясни какво е Божествена любов и просветление на един обикновен човек е като да се обясни какво са цветовете на един сляп човек.
    Има много начини за активиране на сърдечната и коронната чакри. Можете да използвате физически упражнения или хата йога, йогийско дишане, мантри или думи на силата и техники за визуализация. Всички тези техники работят, но не са достатъчно бързи. Един от най-добрите и най-бързи начини да се активират тези чакри е да се практикува Медитацията на любящата нежност или да се благослови цялата земя с любяща нежност. Чрез използване на сърдечната и коронната чакри за благославяне на земята с любяща нежност, те се превръщат в проводници на духовни енергии и при този процес се активират. Чрез благославяне на земята с любяща нежност, Вие изпълнявате един вид служба към света. Като благославяте земята с любяща нежност, Вие на свой ред сте благословени многократно. Когато благославяте, Вие сте благословен. Когато давате, получавате. Такъв е законът!
    Човек с достатъчно активирана коронна чакра не постига задължително просветление. Той трябва да научи как да използва активираната си коронна чакра. Това е като да притежаваш усъвършенстван компютър, но да не знаеш как да го използваш. След като коронната чакра е била достатъчно активирана, трябва да медитирате върху светлината, върху мантрата Ом или Амин, и върху интервалите между мантрите Ом или Амин. Съсредоточаването трябва да бъде насочено не само върху мантрата Ом или Амин, а най-вече върху интервала между тях. Чрез съсредоточаване върху светлината и интервала (моментът на спокойствие или тишина) между две мантри Ом или Амин се постига просветление или самадхи!
    В йога има един често срещан израз: ако водата е буйна е трудно да се види какво има под нея. Ако водата е спокойна всеки може лесно да види какво има под нея. По същия начин, когато умът и чувствата са хаотични себереализацията не е възможна. Когато умът и чувствата са спокойни е възможно да се достигне онова, което индийските йоги наричат себереализация или това, което в Будизма наричат “да осъзнаеш истинската си същност” или “просветление” в християнството.
    При повечето хора, другите чакри са доста активни. Основната и половата чакри, и чакрата на слънчевия сплит на практика са активирани при всички хора. Инстинктите им за самосъхранение, половото влечение, склонността им да реагират с по-низши чувства са силно активни. С разпространяването на съвременното образование и труд, които изискват също и умствени способности, аджна чакра и гърлената чакра са активни при голяма част от хората. Сърдечната и коронната чакри не са активни при голяма част от хората. За съжаление съвременното образование, набляга твърде много на активирането на гърлената и аджна чакри или развиването на реалното и абстрактното мислене. Развитието на сърдечната чакра се пренебрегва. Поради това можете да откриете човек, който е интелигентен, но много раздразнителен. Този вид хора все още не са узряли емоционално или сърдечната им чакра е недоразвита. Въпреки, че е интелигентен и може би “преуспял”, взаимоотношенията му с другите може да са много лоши, трудно да печели приятели и да няма семейство. Чрез практикуване на Медитацията върху сърцата близнаци човек става хармонично балансиран. Това означава, че главните чакри в по-голяма или по-малка степен се развиват еднакво.
    Дали абстрактното и конкретното мислене ще бъдат използвани градивно или разрушително, това зависи от развиването на сърдечната чакра. Когато чакрата на слънчевия сплит е свръхразвита, а сърдечната чакра не е развита достатъчно или когато низшите чувства са активни, а по-висшите чувства не са, тогава умът вероятно ще бъде използван за разрушаване. Без развиване на сърдечната чакра у повече хора, световен мир няма да е възможен. Поради тази причина, развитието на сърдечната чакра трябва да залегне в образователната система.
    Хора под 18 години не трябва да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като телата им все още на са в състояние да издържат голямото количество фини енергии. Ако практикуват, след време това може да доведе до физическа парализа. От това правило има и изключения. Съществуват много еволюирали души, които са се преродили, и чиито тела сега са в юношеска възраст. Тези развити юноши имат големи чакри и могат да започнат практикуване на Медитацията върху сърцата близнаци на 14 или 15 годишна възраст, но трябва да бъдат наблюдавани, за да се избегнат нежелателни последствия. Хора със сърдечни заболявания, високо кръвно налягане или глаукома също не трябва да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци, тъй като това може да влоши състоянието им. Важно е, тези които желаят да практикуват Медитацията върху сърцата близнаци редовно, да практикуват самопречистване или изграждане на характера чрез ежедневно духовно размишление. Медитацията върху сърцата близнаци не активира само сърдечната и коронната чакри, а също и другите чакри. Поради тази причина положителните и отрицателните черти от характера на практикуващия ще бъдат усилени или активирани. Това може да бъде проверено от самия практикуващ или чрез наблюдение от ясновидец.

    Тези, които искат да практикуват Медитация върху сърцата близнаци редовно, трябва да избягват следното:

1.Ядене на свинско, змиорка и морска котка
2.Тютюнопушене
3.Прекомерна употреба на алкохолни напитки
4.Наркотични и халюциногенни лекарства

    Яденето на свинско месо, змиорка и морска котка, когато медитацията се изпълнява редовно, може да се прояви като синдром на кундалини. Свинската мас трябва да се избягва. Синдрома на кундалини се изразява в:
   
1.Хронична умора (силна хронична обща отпадналост)
2.Прегряване на тялото
3.Хронично безсъние
4.Потиснатост
5.Кожни обриви
6.Високо кръвно налягане и други.

    Пристрастените пушачи могат да изпитат болки в гръдния кош докато практикуват Медитация върху сърцата близнаци, тъй като предната и задна чакри на слънчевия им сплит са силно замърсени. При редовно пушещите има вероятност и да се появи и високо кръвно налягане. Затова пушенето трябва да се избягва ако ще се практикува редовно тази медитация.
    Прекомерната употреба на алкохолни напитки и употребата на наркотични, и халюциногенни вещества трябва също да се отбягва, тъй като те замърсяват енергийното тяло. Практикуването на медитацията  със замърсено енергийно тяло ще причини пранично натрупване.
БАН

КАК ДА АКТИВИРАМЕ СЪРДЕЧНАТА ЧАКРА И КОРОННАТА ЧАКРА

    1. Изчистване на енергийното тяло чрез физически упражнения. Правете физически упражнения за около 5 минути, за да изчистите и енергизирате етерното си тяло. Чрез упражненията, светло сивата материя или използваната прана се изхвърлят от етерното тяло. Това също намалява възможността за пранично натрупване, тъй като Медитацията върху сърцата близнаци създава голямо количество фини енергии в етерното тяло.
    Понякога, когато духовен ученик медитира, той може да изпита необичайни физически движения за кратък период от време. Това е съвсем нормално, тъй като енергийните канали са били почистени (в този момент).

    2.Призив за Божествена благословия. Можете да направите свой собствен призив. Ето един пример, който авторът обикновено използва:

        Към върховния Бог,
        Благодаря за Твоите Божествени Благословии!
        За напътствието, помощта, защитата и просветлението!
        С благодарност и с пълна вяра!


        Към моите духовни учители,
        Към светите ангели, духовни помощници,
        и всички Велики
        Благодаря за Вашите Благословии!
        За напътствията, помощта, защитата и просветлението!
        С благодарност и с пълна вяра!


    Молитвата за благословия от Божественото Провидение и нашите духовни водачи е много важна. Всеки сериозен духовен ученик обикновено има един или няколко духовни водачи, без значение дали знае за тях или не. Молитвата е необходима за неговото напътствие, помощ и защита. Без нея практикуването на всяка по-напреднала медитативна техника може да е опасно.

    3.Активиране на сърдечната чакра чрез благославяне на цялата Земя с Любяща Нежност. Притиснете Вашата предна сърдечна чакра с пръст за няколко секунди. Това улеснява съсредоточаването върху нея. Съсредоточете се върху предната сърдечна чакра и благословете цялата Земя с любяща нежност. Докато благославяте може да си представяте Земята в умален вид пред Вас. Благославянето на Земята не трябва да се прави механично, а с чувство. Можете да използвате молитвата на Свети Франциск от Асизи:

        Към Върховния Бог,
        Направи ме инструмент на Твоя мир.

(Почувствайте вътрешния мир и благословете Земята с мир)
        Където има омраза, нека посея любов.
(Почувствайте Божествената любов. Станете проводник на Божествената любов и благословете Земята с любов).
        Където има оскърбление - извинение.
(Почувствайте духа на възстановяване на приятелството и благословете Земята с духа на възстановяване на приятелството, разбирателство, хармония и мир.)
        Където има отчаяние, да се замени с надежда; а съмнението да се замени с вяра.
(Почувствайте Божествената надежда и вяра, и благословете Земята с надежда и вяра. Благословете хората в затруднение с надежда и вяра.)
        Където има мрак, да бъде светлина; а тъгата да се замени с радост.
(Позволете си да станете проводник на Божествената светлина и радост. Благословете Земята с Божествена светлина и радост. Благословете хората, които са тъжни и изпитват болка с Божествена светлина и радост.)
    Докато благославяте, почувствайте и вникнете в смисъла на всяка фраза. Можете да използвате и визуализация. Когато благославяте Земята с любяща нежност, си представете как аурата на Земята става блестящо златно-розова. Тази благословия може да бъде насочена към нация или няколко нации. Не я насочвайте към определено бебе, малко дете или човек по време на главната медитация, тъй като те могат да бъдат смазани от огромното количество енергия създадено от медитацията. Бебета, малки деца и други хора могат да бъдат благославяни след освобождаване на излишната енергия. Тогава е безопасно.
    Не прекалявайте с тази благословия в началото. Някои хора могат да почувстват леко пранично натрупване в областта на сърцето, поради това, че етерното им тяло не е достатъчно чисто. Приложете местно изчистване, за да отстраните натрупването.

    4.Активиране на коронната чакра чрез благославяне на Земята с Любяща Нежност. Притиснете коронната чакра с пръст за няколко секунди, за да улесните съсредоточаването си върху нея и благословете цялата земя с любяща нежност. Когато коронната чакра се отвори достатъчно, някои от вас ще почувстват как нещо разцъфва на върха на главата им, други чувстват налягане в тази област. Можете да използвате следната благословия:

        От центъра на Сърцето на Бог,
        нека цялата Земя бъде Благословена
        с любяща нежност.

    (Почувствайте любящата нежност. Позволете си да станете проводник на Божествената любов и нежност и ги споделете с цялата Земя.)

       Нека цялата Земя бъде Благословена с
       велика радост и щастие.

    (Почувствайте радостта и щастието и ги споделете с цялата Земя. Представете си хора с много тежки и трудни проблеми да се усмихват и сърцата им да се изпълват с радост и щастие. Представете си техните проблеми да намаляват и лицата им да просветляват.)

       От центъра на Сърцето на Бог,
       нека цялата Земя бъде Благословена с
       разбирателство, хармония и Божествен мир.

    (Позволете си да станете проводник на разбирателство, хармония и мир. Представете си хора или нации, които са пред прага на война или воюват, да се помиряват и да заживяват в хармония помежду си. Представете си хората да свалят оръжията, да си стискат ръцете и да се прегръщат един друг.)

        Нека цялата Земя бъде благословена с
        добра воля и с воля да се прави добро.

    (Представете си хора не само изпълнени с добри намерения, не само говорещи за правене на нещо добро, а наистина изпълняващи тези добри намерения. Това е значението на “воля да се прави добро”.)

    5.Медитиране и благославяне на Земята с Любяща Нежност едновременно със сърдечната и коронната чакри. След като коронната чакра е активирана, се съсредоточете едновременно върху коронната и сърдечната чакри и благословете Земята с любяща нежност за няколко минути. Това ще изравни двете чакри и по този начин благословията ще е много по-мощна. Представете си малката земя пред Вас. Можете да използвате тази благословия:

        От центъра на сърцето на Бог,
        нека цялата Земя, всеки човек и
        всяко същество да бъдат Благословени с Божествена любов
        и нежност.

    (Почувствайте Божествената любов и нежност и я споделете с цялата Земя, всеки човек и всяко същество.)

        Нека цялата Земя, всеки човек
        и всяко същество да бъдат благословени с
        топлота, грижовност и нежност.

    (Почувствайте нежно, любящо чувство и го споделете с цялата Земя.)

        От центъра на сърцето на Бог,
        нека цялата Земя, всеки човек и
        всяко същество да бъдат благословени с изцеление,
        вътрешна красота, Божествено блаженство и
        Божествено единство.

    (Почувствайте Божественото блаженство и Божественото единство и ги споделете с всеки човек и всяко същество.)

    6. Достигане до просветление: Медитирайте върху светлината, върху мантрата Ом или Амин и в интервалите между мантрите Ом или Амин. Нежно си представете блестяща бяла светлина или златна светлина върху коронната чакра. Почувствайте същността на енергията, излъчена от светлината. Почувствайте вътрешния мир, спокойствието и блаженството, излъчени от светлината. Осъзнавайте светлината, вътрешното спокойствие и блаженството за няколко минути. Нежно и тихо изричайте мантрата Ом или Амин. Медитирайте едновременно върху светлината и мантрата. Когато медитирате върху интервалите между мантрите Ом или Амин, едновременно осъзнавайте светлината, спокойствието и блаженството. Продължете медитацията около 10 минути.
    Не се плашете, ако усетите вътрешна експлозия от светлина в областта на главата. Когато сте в състояние да осъзнавате едновременно светлината и интервалите между двете мантри Ом, ще преживеете това. Цялото Ви същество ще бъде изпълнено със светлина! Ще преживеете първото си просветление и първото преживяване на божествен екстаз. Да преживеете будисткото съзнание или просветление е все едно да преживеете и да разберете онова, което Исус е имал предвид, когато е казал: ”Ако имаш едно око, цялото ти тяло ще бъде изпълнено със светлина” (Лука 11:34); “За виждащия, царството небесно е във вас” (Лука 17:21).
    Ако се почувствате, като че ли излизате от тялото си или се движите в тунел, позволете на това преживяване да се разгръща само, докато почувствате единство със светлината. Ако преживяването Ви е всепроникващ мрак или Великата празнота, това е успех. Това е просто преход между обикновеното съзнание и разширяването на съзнанието. Отпуснете се и се успокойте. Отправете молитва за благословия към Върховния Бог и към Вашите духовни учители да Ви отведат към по-високите нива на съзнанието.

    При някои хора, може да отнеме години преди да достигнат до първия миг на просветление или будистко съзнание. На други може да са необходими няколко месеца, докато при някои хора са нужни само няколко седмици. В отделни случаи, първото разширяване на съзнанието може да бъде достигнато след първите няколко опита. Това обикновено се постига с помощта на Гуру.
    Когато медитира, ученикът трябва да е неутрален. Той не трябва да преследва резултати или да е изпълнен с твърде големи очаквания. В противен случай, той всъщност ще медитира върху очакването или върху очакваните резултати, вместо върху светлината, мантрата Ом и интервала между двете мантри Ом.

    7.Освобождаване на излишната енергия. След медитация освободете излишната енергия като благословите Земята със светлина, любяща нежност, мир и благоденствие за няколко минути докато почувствате тялото си отново нормално. След освобождаването на излишната енергия може да благословите определени хора или Вашето семейство и приятели. В противен случай ще се получи натрупване на енергия в етерното тяло и медитиращия ще получи главоболие, и болки в гръдния кош. След време, видимото тяло ще се разболее от твърде голямото количество енергия. В други езотерични школи, излишната енергия се освобождава като практикуващия си представя чакрите да излъчват навън излишната енергия, да намаляват размера си и да стават по-тъмни. Но при този подход не се използва ползотворно излишната енергия.

    8. Благодарност. След медитация винаги благодарете на Божественото Провидение и на духовните Ви водачи за Божествените благословии.

    9. Следващо освобождаване на излишната енергия и укрепване на тялото чрез масажи и физически упражнения. Разтърсете тяло 30 пъти, масажирайте цялото си тялото, след това няколко минути правете физически упражнения. Това се прави с цел по нататъшно освобождаване на излишната енергия, изхвърляне на по-голямо количество от използвана прана от тялото. По този начин се изчиства и укрепва физическото тяло. Така се подпомага усвояването на праната и духовната енергия. По този начин практикуващия става по-красив и се укрепва здравето му. Масажите и упражненията след медитация също намаляват вероятността от пранично натрупване в някои части на тялото. Това може да доведе до болестно състояние. Можете постепенно да се лекувате от някои заболявания като правите упражнения след Медитацията върху сърцата близнаци. Много е важно да правите упражнения след медитация, в противен случай видимото физическо тяло неизбежно ще отслабва. Въпреки, че етерното тяло става много ярко и силно, физическото тяло ще отслабва, тъй като няма да е в състояние да издържи дълго време останалата енергия, която се  създава чрез медитацията. Трябва да преживеете това, за да го разберете напълно.

    Някои хора имат склонност вместо да правят физически упражнения след медитация, да продължават да се наслаждават на блаженството. Тази склонност трябва да бъде преодоляна, в противен случай, физическото им здраве ще се влоши след време.

    След физическите упражнения, застанете с крака разтворени на ширината на раменете и свити колена. Осъзнайте стъпалата си. Насочете съзнанието си дълбоко в Земята и тихо я благословете с думите:

        Нека Майката Земя да бъде благословена с
        Божествена светлина, любов и сила.
        Нека Майката Земя да бъде възстановена.
        Аз съм вкоренен и свързан с Майката Земя.


    Това ще върне съзнанието Ви обратно във физическото тяло. Това ще позволи на медитиращия да се справи със задълженията си и да води благоприличен живот. Много от практикуващите изпитват затруднение да се справят с работата си, тъй като не са вкоренени или заземени.

    Обясненията може да изглеждат доста дълги, но медитацията е кратка, лесна и много ефикасна! Тя отнема само около 30 минути като изключим времето, необходимо за физическите упражнения.

    Има много степени на просветление. Изкуството на “интуитивното усещане” или “директното синтезирано знание” изисква постоянна медитация, продължително време.

    Благославянето на Земята с любяща нежност може да бъде направено от група, като форма на служене към света. Когато се прави с тази цел, благословете Земята с любяща нежност първо чрез сърдечната чакра, после чрез коронната и след това чрез двете заедно. Освободете излишната енергия след края на медитацията. Благословията може да бъде насочена не само към цялата Земя а към нация или няколко нации. Силата на благословията се увеличава многократно, когато се прави в група, отколкото самостоятелно. Друг начин за благославяне на Земята с любяща нежност от група хора е чрез ежедневни радиопредавания в подходящо време, като някои или повечето от слушателите участват практикувайки.

    Както прана лечението може “чудотворно” да лекува леки и тежки заболявания, така и Медитацията върху сърцата близнаци, когато се прави от голям брой хора, може също като с чудо да излекува цялата Земя. Така Земята става по-хармонична и по-мирна. Това послание е насочено към читателите с достатъчна зрялост и воля да правят добро.
БАН

УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИЛАТА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Когато се практикува Медитация върху сърцата близнаци, всеки ден или редовно, главните чакри и аурите на практикуващия ще увеличават размерите си и така ще направят енергийното му тяло по-силно и по-активно.
    Авторът е наблюдавал, че лечителите с прана могат да лекуват пациенти много бързо след Медитация върху сърцата близнаци. Резултатите са направо невероятни.

    Можете да направите този прост експеримент, за да проверите горното твърдение:

1. Помолете някой с опит в тази медитация или някой, който е практикувал най-малко две или три седмици да направи този експеримент с Вас.
2. Сканирайте неговите главни чакри, и вътрешната и външната аури преди медитацията.
3. Докато човека медитира, изчакайте около три минути преди да сканирате главните му чакри, вътрешната и външната му аури. Забележете разликата в техните размери преди и по време на медитацията.
Когато сканирате аурите, постепенно се отдръпнете на пет или повече метра от медитиращия и се опитайте да почувствате енергийното му тяло. Може да усетите гъдел или мекота в дланта и пръстите си. Други могат да почувстват нещо като слаб електрически ток или друго усещане.

    Няколко часа след медитацията чакрите и вътрешната аура постепенно ще се свиват, но все още ще са по-големи от първоначалния им размер. Ако тази медитация се практикува ежедневно за една година или повече, размерът на всяка чакра и на вътрешната аура ще се увеличат значително поради ефекта на натрупване на редовните медитации.

    Лечител с големи чакри и вътрешна аура е силен и може да лекува повечето леки заболявания много бързо и почти напълно. Един опитен лечител, който владее средно ниво на лечение с прана, има вътрешна аура най-малко един метър в радиус, а лечител с прана от напреднало ниво - около пет метра в радиус или повече. Силен Мастър лечител с прана може да има вътрешна аура най-малко няколкостотин метра в радиус. Човек с големи чакри и голяма вътрешна аура е като голяма помпа, а човек с малки чакри и малка вътрешна аура е като малка помпа. Така, че е много полезно да се практикува тази медитация всеки ден или редовно.

    Притежаването на силно и активно енергийно тяло не повишава само лечителските сили, а също и ефективността и качеството в работата. Авторът е обучил много ученици и е срещнал различни типове хора, и е наблюдавал, че преуспелите хора и главните изпълнители обикновено имат по-големи чакри - над пет или шест инча - и вътрешна аура около един или повече метра. Човек с магнетична същност или голямо обаяние  обикновено има по-големи чакри и по-голяма вътрешна аура от обикновените хора, такива хора имат по-голямо въздействие върху другите.

    Нещо повече, човек който медитира редовно става по-прозорлив и по-интелигентен. Когато се сблъска с проблем, ще има повишена способност да вникне в проблема и да открие правилното или подходящото решение.
БАН


АРХАТИК ЙОГА

     Има други медитативни техники по-напредничави от Медитация върху сърцата близнаци. Една от тях е Архатик йога, която е само за малцина избрани. Архатик йога се нарича “йога на синтеза”. Тя се занимава с активиране на чакрите и събуждане на кундалини чрез един безопасен и систематичен подход. Една често срещана и сериозна грешка сред практикуващите езотерика е да се опитват да събудят кундалини, за да активират чакрите си. Един наистина напреднал йога или практикуващ Чи гун, е наясно с необходимостта от себепречистване и значително активиране на чакрите преди да се събуди кундалини. В противен случай ще се появят значителни пранични натрупвания, ако твърде голямо количество от енергията кундалини премине през относително слабо активирани чакри, които са все още малки по размер. В резултат на това могат да възникнат сериозни физически заболявания. Следователно, практикуването на Архатик йога е за предпочитане да се провежда под ръководството на напреднал Гуру или Мастър.
                БАН

РАЗКАЗИ НА ХОРА

Име: Имелда П. Вилория, Доктор, FPCCP*
Адрес: 19 Emerald St., Nelsonville, Batasan Hills Quezon City, Philippines

    Въпрос: Моля разкажете за Вашите преживявания по време на Медитация върху сърцата близнаци?
    Отговор: Първото ми преживяване беше по време на една лекция за лечители с прана в “Медицинския център в памет на ветераните”. Спомням си сълзите стичащи се изобилно по лицето ми по време на медитацията. Вероятно се осъществяваше лечение. Чувствах лекота след медитацията, като че ли бях оставила нещо тежко, което бях носила.
    Втория път беше на курса за лечители с прана на Мастър Чоа Кок Сюи в “Института за духовни изследвания”. След медитацията се почувствах много уморена. Два часа по-късно се почувствах много щастлива без никаква основателна причина за това. Беше ми лесно да се усмихвам и да споделям радостта, която чувствах тогава. Същото ми се случи и на втория ден от курса.
    В: От колко време практикувате тази медитация?
    О: Практикувам Медитация върху сърцата близнаци от около година.

    В: Как медитацията се отрази на живота Ви?
    О: Започнах да разбирам по-добре себе си и другите, по-търпелива съм и по-трудно се ядосвам. Вътрешно съм по-спокойна, по-добра съм към себе си и към другите. Започвам деня си с Медитация върху сърцата близнаци. Тя ме кара да се чувствам сигурна в Божията любов. Дори ако нещата не стават по очаквания начин, все още се контролирам и очаквам доброто, което ще ми се случи. По-лесно ми е да се усмихвам, да работя и да давам. Животът е хубав!


FPCCP-Член на колегиума на филипинските гръдни хирурзи
(Подписано) Имелда П. Вилория
16 март 1997 год.
ban

Име: Стефан Мартин
Адрес: Suite 275, Unit 5, State Condominium II
117 Aguirre Street, Legaspi Village Makati City, Philippines

    В: Какво беше първото Ви преживяване по време на Медитация върху сърцата близнаци?
    О: Запознах се с Медитацията върху сърцата близнаци през 1994 година, когато изкарах курса на Мастър Чоа Кок Сюи за лечение с прана. Първия път, когато практикувах медитацията, много от моите приятели, участващи в курса имаха невероятни преживявания. Бяха видели блестяща бяла светлина и много цветове. Аз не! Можете да си представите как се чувствах тогава – като човек който е пропуснал много. Вярвах в съветите на учителя си да продължавам да медитирам.
    В: Как тази медитация повлия върху живота и съзнанието Ви?
    О: Когато си изградих навик да медитирам сам редовно, започнах да забелязвам някои промени в себе си – промени, които съвсем не осъзнавах преди, когато медитирах в група и неопитен. Първата и вероятно най-важна промяна, която забелязах, беше в начина ми на работа с хората. Докато преди гледах другите с подозрение и се отнасях към тях с различна степен на агресия, сега намирам, че съм по-открит и по-търпелив. Всъщност, разбрах, че съм пропуснал същността на медитацията напълно. Медитацията не е създадена, за да заслепява практикуващия с невероятни психични, пиротехнически ефекти, а да развие неговата способност да обича. Докато приемах бавно тази истина се учех да нямам твърде високи очаквания от медитацията, започнах да изживявам някои явления. Веднъж почувствах как започвам леко да се отделям от физическото си тяло по време на заключителната част на медитацията. Друго преживяване беше леко гъделичкане на върха на главата ми, което би могло да съответства на отварянето на коронната чакра. Понякога тялото ми се люлее леко в кръг. И накрая, имах силно усещане за въртене в центровете на дланите по време на цялата медитация.
    Щастлив съм, че съм благословен с тези невероятни преживявания и се надявам да съм в състояние да изпитам други, като продължавам да практикувам тази медитация. От всичко изброено най-много ценя невероятните чувства на любов, хармония и добра воля, които получавам при практикуването на тази медитация.
(Подписано) Стефан Мартин
20 март 1997 год.
БАН

Име: Марилете Лионгсон
Адрес: Nо. 28 Tampingco Street, San Lorenzo Village Makati City, Philippines

    В: Как открихте Медитацията върху сърцата близнаци?
    О: Когато започна Медитация върху сърцата близнаци по време на курса на Мастър Чоа Кок Сюи по лечение с прана, не знаех какво да очаквам. За първи път в моя живот осъзнах едно необикновено спокойствие в съзнанието ми. С редовна практика това се превърна в едно обикновено явление. Имам също и едно всеобхватно чувство на благополучие. Веднъж, когато медитирах, според мен чувах равномерното бръмчене на камион, което постепенно се увеличаваше. Спрях медитацията си (или така си мислех) и погледнах навън през прозореца на апартамента ни, който е на осмия етаж, за да разбера какво прави камионът. Нямаше камион. Обиколих цялото ни жилище, погледнах през всички прозорци към улицата и търсех източника на този звук, който продължаваше ли продължаваше. Разбира се, нямаше никакъв камион.
    Имаше моменти, когато радостта ми се издигаше от сърцето към главата ми и към цялото ми тяло. Когато отворих очи, за да разбера дали някой ме гледа, видях само светещи точици, които ме заобикаляха като океан. Като се концентрирах върху една от тези точици ме погълна океан от светлина. Всичко останало се случи в един миг. Всичко беше просто прекрасно. Чувствах около мен взрив от знания и признание за мен.

    В: Как се отрази Медитацията върху сърцата близнаци на живота Ви?
    О: След като практикувах Медитация върху сърцата близнаци редовно известно време, забелязах чувство на целенасоченост и съсредоточеност върху целите си - по-голяма картина на неща. Понякога дори се чудех как достигнах до това, да не реагирам враждебно на неприятните ситуации или на хората, които обикновено веднага биха ме “вбесили”. Открих, че съм по-спокойна и по-разбираща себе си и другите, тъй като връзката ми със самата мен и другите изглежда се е задълбочила в сравнение с преди. Освен това моята първоначална реакция стана повече умствена, отколкото емоционална. Забелязах също и повишена чувствителност към фините енергии. Станах съответно и по-чувствителна към средата, към мислите и чувствата на другите, а също и към моите. Това ми дава възможност да общувам по-добре с тях.

(Подписано) Марилете Лионгсон
3 май 1997 год.МЕДИТАЦИЯ ВЪРХУ СЪРЦАТА БЛИЗНАЦИ
ЕДНО ЛИЧНО ПРЕЖИВЯВАНЕ, ЕДНО ОТКРОВЕНИЕ

от Д-р Роландо А. Карбонел, д-р по философия, д-р по богословие,
д-р по литература
БАН

    Медитацията е лично преживяване и поради това - уникално и различно за всеки. Всяко медитативно преживяване е част от едно дълбоко, лично и индивидуално духовно приключение, одисея в царството на духовната и мистериозна същност на всеки един. Това е осъзнаване във всеки миг на Божието присъствие, което е във всеки от нас.
    Това, което искам да споделя, е моето собствено преживяване, основано на няколко експеримента с Медитацията върху сърцата близнаци. И като такова, по-нататъшното й практикуване може да доведе до друг вид преживяване - толкова неочаквано или така изненадващо, колкото и предишното. То може да е по-обширно или дори да е част от едно духовно откровение. Но винаги, доколкото съм запознат, то преминава отвъд своя “не водещ на никъде път?”, една тиха песен, едно благоухание, едно увлечение, едно “висше чувство”.

    Но това изпреварва моя разказ...

    Първо, трябва да отбележа, че от 1962 година, когато за първи път бях посветен в йога от моя първи гуру, бях правил различни експерименти с медитация. Процесът на развитие при мен не беше лесен. Това беше тежка борба с цел опитомяване на “бика” т. е. съзнанието - и битката за подчиняване на егото беше огромна. Търсенето на трансцеденталност никога не ми е било лесно.

    След това, както е било планирано от Божествената съдба или воля, аз бях запознат с тази уникална Медитация върху сърцата близнаци. Може би бях подготвен от предишните ми занимания. Нетърпеливо и лесно навлязох в главния поток, като следвах напътствията дадени в тази книга.

    Когато навлизах в моето “духовно пространство” - едновременно си представях ярка бяла светлина в моята сърдечна и коронна чакри и същевременно, регулирах дишането си до едно ритмично, дълбоко, почти в музикален ритъм - изливайки благословии и любяща нежност към цялата вселена се чувствах, така сякаш съм изпратен в пространството, усещах се почти безтегловен... Почувствах коронната си чакра като лотосов цвят разцъфващ все повече и повече, излъчващ и изпълващ се с все повече светлина... разливайки я навсякъде в цялото ми същество. В същото време венчелистчетата на лотоса в моя сърдечен център пулсираха дори в по-прекрасна светлина.
    По някаква необяснима причина, отвъд логиката - почти отвъд думите - почувствах огромна любов към целия човешки род, сякаш силно желаех да го облея с тази светлина от любов и нежност, от разбирателство и мъдрост. Сякаш тази светлина беше станала безгранична. Или това може би беше по-скоро едно разширяване на съзнанието ми - в такъв случай, това изглежда е било усещане за временно всезнание. Това беше наистина много смиряващо и все пак завладяващо.

    Ако това наистина е било едно преживяване на просветление, тогава трябва да кажа, че “видях Светлината”! Дори по-шокиращо беше да се чувствам като “същество от светлина” - усещах всяка клетка от цялото си същество, изпълнена със светлина или самите те станали светлина. След това кратко, първо преживяване на Медитацията върху сърцата близнаци, се чувствах изчистен, пречистен и енергизиран от потока светлина, даже, бих се осмелил да кажа от пороя от светлина!

    Това медитативно преживяване беше незабравимо. Успешните ми опити с тази техника на медитация, въпреки, че не са така драматични като първия, ми дадоха няколко ценни прозрения, неописуеми с думи. Беше като влюбване. Как бихте описали чувството - един израз без описание. Нищо чудно, че мистиците не говорят нищо за него. То е едно неизразимо с думи преживяване на тайнственото… на чудото. И все пак, колко наистина просто, лесно и успокояващо. Имаме нужда само да позволим на егото си да изпитва истинско смирение, вътрешна чистота, неподправена любов към Бога - или с каквото там име Го наричате. Съществува такова съкровено чувство на единство с всички хора, с цялата вселена, която е проникната от светлина.

    Медитацията, която е едно вътрешно пътуване в реалността на собственото ни същество, е истинския език на екстаза, на блаженото съзнание, на Божественото присъствие.
    Моята молитва е всеки да има свое собствено, уникално и лично преживяване на тази мощна и ефективна техника на медитация върху сърцата близнаци. Всеки един да стане свидетел на онази бяла жар, на онзи блясък от духовна светлина, на онова завладяващо осъзнаване, че ние сме “светлината на света”, и че тази светлина е единствената надежда в нашия отчаян свят. Тази светлина дава мъдрост, любов, разбирателство и вътрешен мир.
    Може да съм казал нещо или да не съм казал нищо. Както споменах по-рано, медитацията е неописуема с думи. По-добре е да я преживееш, отколкото да я обясниш.


(Подписано) Роландо А. Карбонел
БАН       


ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРАКТЕРА: ПЕТТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

От лечителите с прана се очаква да бъдат пример за подражание на пациентите и техните общности. Затова изграждането на добродетелите е много важно:

    1. Любяща нежност и не-нараняване: Това означава просто отсъствие на жестокост. Любящата нежност може да се изразява чрез действия, с думи и мисли. Да си учтив, любезен и услужлив е израз на любяща нежност. На глас може да кажете думи, които са стимулиращи и окуражаващи. Хората са като растенията, които имат нужда от хранителни вещества, за да цъфтят и растат. Например, може да изкажете признание за постиженията на някого. По този начин той е вдъхновен да стане още по-добър. Като мисъл, любяща нежност означава да се благославят други хора.
    При лечението с прана, любяща нежност означава да лекуваш пациент дори ако не може да си плати. Това означава да лекуваш другите с нежност и състрадание.
    Ненараняването е въздържане от нараняване на други хора физически, с думи или психическо. На физическо ниво това означава “не убивай” или ненаранявай други хора с гнева си или от злоба. Ненараняването на други същества е също много важно. Понякога човек трябва да отнеме живота на някое животно, за да осигури храна за семейството си. Самото убиване не трябва да се извършва с жестокост, злоба или наслада; когато се вижда, че животното страда. Убиването на плъхове, хлебарки, комари и други насекоми е допустимо по хигиенни причини.
    Нараняване с думи - отбягване употребата на груби или нараняващи думи. За това нараняване често е необходимо повече време, за да бъде излекувано отколкото на физическото. Една физическа рана се нуждае от една или две седмици да заздравее, но на рани, причинени от нетактични или злобни забележки, може да са необходими години, за да заздравеят, ако въобще някога заздравеят. Затова внимавайте думите Ви да не нараняват другите. Ако трябва да критикувате друг човек, направете го с любов и мекота. С други думи критикувайте благородно. Ще забележите, че то е по-ефективно, тъй като човекът ще е много по-възприемчив.
    На едно по-фино ниво, ненараняване означава намаляване или въздържане от излишно критикуване на мисловно ниво. Избягвайте също и завистта. С други думи, всеки трябва да се стреми към мисловно ненараняване. Човек може да не наранява физически или с думи, но в мислите си винаги критикува грешките и недостатъците на други хора. Това не означава, че не трябва да обръщате внимание на грешките или слабостите на другите, но няма причина поради, която да мислите постоянно за отрицателните качества 10 или 20 пъти на ден 365 дни в годината. Когато го правите, създавате отрицателен образ на човека и така правите напредването му по-трудно. Ако постоянно го критикувате, Вие му пречите да се промени, дори ако той го желае. Повтарящото се мисловно критикуване пречи на развитието. Това няма да помогне, а само ще забави прогреса на човека. Преди да критикувате, трябва да разберете, че почти никой не е съвършен, и че е необходимо време за да настъпи промяната и израстването. Духовното израстване е процес, който изисква време.
    В лечението с прана, ненараняване означава да не се злоупотребява с психичните сили.
    Любящата нежност и ненараняването са необходими за правилни и хармонични междучовешки отношения. Ако всички ги прилагат светът би бил чудесно място за живот.

    2. Щедрост и некрадене. Щедрост означава споделяне или даване. На физическо ниво това означава споделяне или даване на пари, но мъдро. Ключът на успеха е в даването. Даряването на част от дохода Ви на духовни и благотворителни институции е физическа щедрост. Наблюдавано е, че пациенти, които дават щедро на лечителя обикновено се възстановяват много бързо. Това е така, защото чрез даването, те имат право да получат лечебната енергия. Затова, когато пациентът дава щедро, възможността му да получава и усвоява лечебната енергия е значително повишена и така се ускорява лечението. Авторът е наблюдавал, че в много случаи само плащането на добър лечител с прана предварително довежда до частично или пълно излекуване дори преди да е извършено съзнателно лечението с прана. Благославянето на Земята също е една форма на щедрост. На емоционално ниво може да сте щедри, като се отнасяте с топлота, загриженост и подкрепа. На умствено ниво, може да споделяте знания и опит с хора, които са готови и искат да учат. Ще забележите, че разбирането Ви по определена тема става по-задълбочено, когато правите това. Поради това, че Вие не научавате всичко по тази тема докато не започнете да го преподавате.
    Некрадене означава, че човек не трябва да взема нищо, което не му принадлежи. На ниво отношения между хората - не трябва да се краде обичта или да се пожелава брачния партньор на друг човек. На едно по-фино ниво, това означава също, че не трябва да се крадат заслугите и признанието, които се дължат на други хора. При лечението с прана, това означава, че лечителят трябва да лекува пациента си много старателно, ако му е било предплатено или ще му бъде платено по-късно. Това означава също, че пациентът трябва достойно да възнагради лечителя с прана за голямата помощ, която е получил. В някои случаи недостатъчното плащане или неплащането на лечителя от човек, който може да си плати, ще се прояви в много бавно излекуване или излекуване няма да настъпи.

    3. Честност и нелъжене: Честността трябва да се използва така, че да не навреди или да наранява другите. Не трябва да се използва честността или откровеността, като инструмент или оръжие за причиняване на емоционална болка или вреда. Честността не трябва да се използва със злоба. Това е злоупотреба с честността. Ако има конфликт между добродетелите честност и нежност, и ненараняване, добродетелите нежност и ненараняване трябва да се предпочетат пред честността.
    Нелъжене означава, че никой не трябва да прави неистински или лъжливи изявления от злоба или с намерение да получи предимство пред други хора.


    4. Трудолюбие и немързеливост:  При лечението с прана трудолюбие означава старателно изучаване на книгите за лечение с прана. Редовно практикуване на различни техники за лечение с прана за да се усъвършенствате. Означава също и старателно лекуване на пациентите. Трудолюбието включва и силно чувство за отговорност. Ако някой Ви даде определена задача, трябва да я изпълните точно и напълно. Трудолюбие означава също и да не се отлага. Друг израз на трудолюбие е “постоянство в целите и усилията”.

    Постоянството в целите и усилията и немързеливостта са ключовете към успеха и духовното израстване.

    5. Умереност и непрекаляване: Важно е да се избягват крайностите в поведението и да се практикува умереност. При лечението с прана лекуването и помагането на много хора е много добре, но не докато се изтощим. Да се прави това пет или шест дни в седмицата наистина е прекалено и не се отразява добре на лечителя. Някои лечители са се разболявали или са починали млади поради този вид прекаляване. Когато един лечител, спазва умереност в лечението може да е много по-полезен на обществото за по-дълъг период от време.
    Да се любиш е добре, но трябва да се спазва умереност и да не се прекалява. Прекаляването с това в по-дълъг период от време ще причини значително намаляване на силите за лечение.
    На финансово ниво това означава, че трябва да се избягва излишното и прахосническо харчене. Ако е възможно, всеки трябва да спестява или инвестира 20 до 30% от чистите си доходи след плащане на данъците. Това е един от пътищата към успеха.
БАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЧИН НА РАБОТА

    Духовно размишление и твърдо решение: Трябва да усъвършенствате добродетелите една по една. За предпочитане е да се опитате да прилагате една от добродетелите и да се съсредоточите само върху нея за около два месеца. Медитирайте върху направеното през целия ден във връзка с тази добродетел. Осъзнайте добрите неща, които сте направили. Това ще изгради самоуважението Ви. В същото време осъзнайте грешките си. Това се нарича духовно размишление. С мисъл изтрийте отрицателните събития и си представете, че постъпвате правилно поне пет пъти. Това се нарича твърдо решение. Повтарянето на добра мисъл се проявява като добро действие. Повтарянето на доброто действие след време ще се прояви като добродетел. Трябва усилено да практикувате духовно размишление и твърдо решение поне две години.
БАН

    Поради това главният проблем не е ученикът, а учителят, собствените ни сърца и умове трябва да бъдат изчистени, за да сме способни да обучаваме другите. Без промяна на сърцето, без добра воля, без вътрешна промяна която се ражда от самоосъзнаването, няма да има мир и щастие за човечеството.
Дж. Кришнамурти,
Образованието и значимостта на живота    ...Любовта винаги изважда на преден план доброто в детето и човека. Просветлението е главната цел на образованието.
Алис Бейли,
Образованието в Новия век
БАН

БУДА Е КАЗАЛ

        Нека проверим мислите си, че не извършваме злини; каквото посеем, това ще пожънем.

        Омразата никога не се спира с омраза в този свят. А с любов. Това е древен закон.

        Добрата воля към всички същества е истинската религия: пазете в сърцата си безгранична добра воля към всичко живо.

        Вървете и изпълнете дълга си: бъдете благи към братята си и ги освободете от страданията.
БАН

ХРИСТОС Е КАЗАЛ

        Така всяко добро дърво дава добри плодове; а лошото дърво дава лоши плодове. Доброто дърво не може да даде лоши плодове, нито лошото дърво да даде добри плодове. ... Така по плодовете им ще ги познаете.
Матей 7:17-20

        Обичайте враговете си, правете добрини на онези, които ви мразят, благославяйте онези, които ви проклинат, молете се за онези, които злоупотребяват с вас.
Лука 6:27-28

        Обичай Господ твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум. Това е първата и най-велика заповед. И втората е като нея: обичай съседа си, така както обичаш себе си.
Матей 22:37-39

Върви и излекувай болните.

горе
bord

авторски
                    права